آموزش Space در برنامه نویسی اندروید

سلام دوستان در این سری از آموزش برنامه نویسی اندروید به آموزش Space در برنامه نویسی اندروید از این View یا Object به منظور ایجاد Space یا فاصله استفاده می شود به دو شکل می توان از Space استفاده کرد که به آنها خواهیم پرداخت در ادامه با ما همراه باشید تا نحوه استفاده از Space را یاد گیرید.
 
در ادامه برخی از attribute ها و یا ویژگی های کلاس Space را بررسی می کنیم این کلاس برای ایجاد فاصله یا gap استفاده می شود.
android:background : رنگ یا تصویر پشت زمینه را تعیین می کند.
android:longClickable : کلیک یاد عدم کلیک طولانی را فعال می کند.
android:padding : فاصله نسبت به داخل از چهار سمت را تعیین می کند.
android:visibility : نمایش یا عدم نمایش Space را تعیین می کند.
 
شاید کلاس Space بیش از 100 ویژگی یا attribute داشته باشد در بالا ما برخی از آنها این ویژگی ها را معرفی کردیم.
 
برای اینکه از شئی Space استفاده کنید می توانید مثل زیر عمل کنید ما در activity_main.xml یا layout اصلی از کدهای زیر استفاده کردیم

کد بالا یک فاصله ی 20 dp ای ایجاد می کند در بالا دو TextView در ابتدای کار قرار دادیم و میان این دوتا شئی (TextView) از Space استفاده کردیم تا فاصله ای ایجاد کنیم برای ایحاد فاصله نیز با استفاده از ویژگی height انجام شده است هرچند بدون استفاده از این شئی نیز با استفاده از Margin و Padding می توان این کار را انجام داد ولی برای طراحی واکنشگرا یا Responsive در ConstraintLayout باید از Space استفاده کنید.
 
این آموزش هم همانند آموزش های قبلی اندروید به پایان رسید.
موفق باشید.

مطالعه بیشتر