آموزش StepView در برنامه نویسی اندروید

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

سلام دوستان در این سری از آموزش برنامه نویسی به آموزش StepView در برنامه نویسی اندروید می پردازیم از StepView برای نمایش یکسری sequence و همینطور در ViewPager استفاده می شود در ادامه می توانید پیش نمایشی از آن را مشاهده کنید با ما همراه باشید. StepView به نام BreadcrumbsView نیز معروف است شاید در طراحی سایت Breadcrumbs را دیده باشید ولی در اینجا شکلی ظاهری متفاوتی دارد.

برای استفاده از این کتاب خانه ابتدا وارد فایل Build.gradle از نوع Top Leve شده و در بخش repositories خط زیر را قرار دهید.

سپس وارد فایل Build.gradle از نوع Module شده و در بخش dependencies خط زیر را اضافه کنید.

سپس پروژه را sync کنید . علت خطاهای گریدل را قبلا بررسی کرده ایم در سایت واژه ” gradle” را جستجو کنید.
برای اینکه BreadcrumbsView را در layout خود قرار دهید از کد زیر استفاده کنید.

app:numberOfSteps : تعداد Step ها را تعیین می کند.
app:visitedStepBorderDotColor :رنگ دور هر نقطه فعال را تنظیم می کند.
app:visitedStepFillDotColor : رنگ اصلی هر نقطه را تعیین می کند.
app:nextStepFillDotColor : رنگ هر نقطه بعدی را تنظیم می کند.
app:radiusDot : گردی هر دکمه را تنظیم می کند.
app:sizeDotBorder : اندازه دور هر نقطه را تنظیم می کند.
app:heightSeparator : اندازه فاصله ای هر نقطه تا نقطه بعدی را تنظیم می کند.
 
برای اینکه View مربوط به آن را پیدا کنید و بروی آن کلیک را ایجاد کنید مثل زیر عمل کنید.

برای اینکه همانند بالا به step قبلی و یا بعدی دسترسی داشته باشید (مثل ما شبیه سازی کنید)
از کد زیر برای رفتن به بعدی (Next)

و از کد زیر برای رفتن به قبلی (Prev)

 
این آموزش هم به پایان رسید.
 
موفق و موید باشید.

مطالعه بیشتر