آموزش رویداد کلیک در ListView

سلام دوستان در این سری از آموزش برنامه نویسی اندروید به آموزش رویداد کلیک در ListView و ارسال رویداد کلیک به یک اکتیویتی دیگر می پردازیم در ادامه با ما همراه باشید.
Structure پروژه ما به این شکل است که ما دو اکتیویتی داریم در اکتیویتی اول ما یک listview با مقادیری وجود دارد که با کلیک بروی هر کدام از آنها اندیس کلیک شده به اکتیویتی دوم پاس داده می شود.
پس بدون معطلی به سراغ پروژه خودمان میرویم ابتدا در layout اولی خودمان کد زیر را قرار میدهم نام آن برابر با activity_main.xml است.

در بالا فقط یک ListView قرار گرفته است.
حالا کد مربوط به اکتیویتی اول ما همانند زیر می شود که نام آن برابر با MainActivity.java است.

ابتدا یک آرایه ایجاد کردیم و سپس مقایری را در آن قرار دادیم این مقادیر همان آیتم های ما هستند.
سپس view مربوط به ListView را پیدا کردیم.
در بالا یک آداپتور داخلی ایجاد کردیم (آداپتور  را به تفضیل در پست های قبلی توضیح دادیم) در اینجا ما از  آداپتور خود اندروید استفاده کردیم ولی قبلا هم گفتم در صورتی که می خواهید شکل ظاهری بهتری داشته باشد باید آداپتور سفارشی ایجاد کنیم.
سپس برای ListView بالا setOnItemClickListener ایجاد کردیم و اندیس کلیک شده را به دست آورده و به اکتیویتی دوم ما که نام آن SecondActivity است پاس دادیم.
یک layout دیگر ایجاد کرده و نام آن را برابر با activity_second.xml قرار داده و کد زیر را در آن قرار دهید.

مقدار کلیک شده به این آکتیویتی پاس داده می شود در اینجا ما یک EditText قرار داده ایم.
و در آخر هم کد مربوط به اکتیویتی دوم ما که نام آن برابر با SecondActivity.java می باشد همانند زیر می شود.

 
 
این آموزش هم به پایان رسید.
 
موفق و موید باشید.

مطالعه بیشتر