آموزش Color Picker در برنامه نویسی اندروید

سلام دوستان در این سری از آموزش برنامه نویسی اندروید به آموزش Color Picker در برنامه نویسی اندروید می پردازیم برای گرفتن رنگ از color picker استفاده می کنیم در ادامه با ما همراه باشید.
اگر بخواهید یک دیالوگ درست کنید که رنگ رو از طریق آن به دست بیارید کار بسیار مشکل و وقت گیری است برای اینکه کاربران راحت باشند ما از یک کتاب خانه استفاده می کنیم در ادامه می توانید پیش نمایشی از آن را ببینید.
و به دونوع تقسیم می شود
مدل اول WHEEL_TYPE.FLOWER

 
مدل دوم WHEEL_TYPE.CIRCLE

 
 
وارد فایل Build.gradle شده از نوع Top Level سپس در بخش repositories خط زیر را اضافه کنید.

سپس وارد فایل Build.gradle شده این بار از نوع Module و در بخش dependencies خط زیر را اضافه کنید.

هم اکنون پروژه را sync کرده و حالا می توانید از متود های آن استفاده کنید.
نحوه استفاده از آن به شکل کد

از setTitle برای قرار دادن عنوان استفاده شده است
از initialColor برای قرار دادن رنگ پیشفرض استفاده شده است.
از wheelType برای تغییر شکل آن که در ابتدا به آن اشاره کردیم استفاده شده است.
density تراکم رنگ را تنظیم می کند.
و selectedColor رنگی است که توسط کاربر انتخاب می شود و در آن متغیر ذخیره می شود و در setPositiveButton چیزی را که می خواهید رنگش را تغییر دهید قرار دهید.
از setNegativeButton برای کنسل کردن انتخاب رنگ استفاده می شود.
از build برای سختن آن و در آخر از show برای نمایش آن استفاده شده است.
این آموزش هم همانند آموزش های پیشین به پایان رسید.
 
موفق و موید باشید.

مطالعه بیشتر