توابع (Functions) در kotlin

سلام توسعه دهندگان عزیز در این سری از آموزش برنامه نویسی اندروید به زبان Kotlin به آموزش توابع (Functions) در kotlin می پردازیم در این آموزش یاد می گیرید چگونه تابع (Function) تعریف کنید و چگونه از Functionاستفاده کنید در ادامه با ما همراه باشید تا توابع (Functions) در کوتلین (kotlin) را یاد گیرید.
 
برای ایجاد تابع در Kotlin لازم است از کلمه کلید Fun استفاده کنید که از سه کلمه function گرفته شده است در ادامه یک نمونه مثال ساده از تابع (Function) را می توانید مشاهده کنید.

در بالا ما یک function به نام double تعریف کردیم که کار آن این است که هر عددی به آن بدهید آن را دو برابر می کند (در دو ضرب می کند)
نحوه استفاده از Function بالا همانند زیر است.

اگر function دارای یک Child باشد می توانید با استفاده از dot آن را فراخوانی کنید مثل زیر

هر Function می توان ورودی داشته باشد یا نداشته باشد مثل زیر

در تابع بالا ما دو ورودی در نظر گرفتیم که هر دو از نوع int هستند.
امکان Overriding method ها نیز همانند زیر وجود دارد.

در بالا دو کلاس وجود دارد که کلاس B از کلاس A ارث بری کرده است و مقدار پیشفرض به تابع کلاس A مجاز است ولی برای Class دومی که B باشد خیر.

اگر در هنگان تعریف تابع (Function) مقدار پیشفرض را مشخص کنیم می توان تابع را بدون دادن ورودی استفاده کرد در اینصورت مقدار پیشفرض استفاده می شود.

امکان استفاده از Lambda در kotlin نیز برای تعریف تابع (Function) وجود دارد.

Lambda چیست ؟

 

مطالعه بیشتر