ضبط صدا در اندروید

سلام امروز میخواهیم به اموزش ضبط صدا در اندروید بپردازیم.همه گوشی های اندروید دارای میکروفون هستند که ما میتوانیم از ان برای ضبط صدا استفاده کنیم.خب ابتدا باید اجازه دسترسی به برناممان بدهیم برای اینکار به فایل AndroidManifest.xml می رویم و permission های زیر را در ان مینویسیم:

حالا سراغ بخش اصلی برناممان یعنی ضبط صدا و پخش و بقیه کار ها میرویم برای اینکار ما از کلاس MediaRecorder استفاده میکنیم و سپس لازم است که مشخصات ضبط صدا مانند منبع صدا را مشخص کنیم:

در اینجا به بررسی مختصر توابع این کلاس میپردازیم:
setAudioSource():برای مشخص کردن منبع ضبط صدا را مشخص میکنم که در اینجا میکروفون نوشته شده است
setOutputFormat():فرمت ذخیره صدا را مشخص میکند مانند 3gp
setAudioEncoder():نوع رمزنگاری صدا را مشخص میکند
setOutputFile():محل ذخیره فایل ضبط شده را مشخص میکند ما در اینجا نوشتیم outputFile که یک مسیر از قبل تایین شدست که در ادامه ان را میبینید
خب حالا به طور کامل کدمان را مینویسیم و به اموزش ان میپردازیم:

خب همانطور که گفتیم بخش اول outputFile را که محل ذخیره فایلمان است مشخص کردیم.سپس بخش بعدی کدمان که بررسی کردیم را نوشتیم(مشخص کردن منابع و محل ذخیره و..).در مرحله بعدی دکمه هایی را قرار دادیم و برای ان ها رویداد نوشتیم تا کار ضبط و توقف ضبط و پخش و توقف پخشمان را در ان ها بنویسیم.بخش مهم کدمان توابعی است که تعریف کردیم برای انجام عملیاتی که به ان ها اشاره شد.این توابع شامل start() و stop() و play() و stopPlay() هستند که عملکرداشن از نامشان مشخص است.
دستوراتی که در توابع استفاده شده برای کنترل ضبط و پخش شامل موارد زیر هستند:
stop():برای توقف ضبط صدا استفاده می شود
prepare() و start():برای ایجاد و شروع ضبط استفاده می شود
برای پخش صدای ضبط شده از محل مشخص شده هم از کلاس mediaPlayer استفاده شده است که اموزشش قبلا در سایت قرار گرفته است میتوانید از اینجا مطالعه کنید.
بخش main_activity.xml این مثال هم به صورت زیر است:

امیدوارم اموزش براتون مفید بوده باشه
موفق باشید..
 

مطالعه بیشتر