کلاس G در اندروید

کلاس G در اندروید

گاهی لازم است در کل پروژه به یک کلاس خاص دسترسی داشته باشیم.منظور از کل پروژه میتواند کل اکتیویتی های ما باشد.برنامه نویسان نام این کلاس را Global یا کلاس G می گذارند.
البته این یک نام دلخواه است و میتواند هرچیز دیگری باشد.
باید توجه داشت که در هر پروژه فقط یک کلاس سراسری میتوان تعریف کرد.برای اینکار یک کلاس تعریف میکنیم و نام ان را G میگذاریم.
و به این صورت با چند دستوره ساده کلاسمان را کامل میکنیم:

خب کلاسی که ما ایجاد کردیم extends شده از application است بر خلاف کلاس اصلیمان که از activity بود.در اینجا ما یک context ایجاد کردیم context کلاس پایه اجزای برنامه مان مانند اکتیویتی ها است و ما هرجا هنگام نوشتن کد لازم باشد context خود ان اکتیویتی را فراخوانی کنیم میتوانیم از کلاس G که ایجاد کردیم استفاده کنیم.برای فهم بهتر به مثال ساده زیر توجه کنید:

خب همانطور که مطعنن میدانید هنگام استفاده از دستوری مثل toast در قسم اول لازم است که context اکتیویتی جاری رو بدهیم.ولی ما در هرجای برناممان ک لازم باشد اینکار را انجام بدهیم از کلاس G استفاده میکنیم.
اینکار در برنامه های بزرگ با اکتیویتی های زیاد میتواند بسیار مفید باشد.
موفق باشید.
 
 

مطالعه بیشتر