آموزش تشخیص Missed Call در برنامه نویسی اندروید

سلام دوستان در این سری از آموزش برنامه نویسی اندروید به آموزش تشخیص Missed Call در برنامه نویسی اندروید بپردازیم این نوع تشخیص بین زنگ خوردن و قطع شدن سریع بعد از آن اتفاق می افتد در ادامه با ما همراه باشید.
برای اینکه Missed Call را بررسی کنیم باید دسترسی زیر را به AndroidManifest.xml قرار دهید.

برای اینکار ما باید BroadcastReceiver استفاده کنیم تا زمانی که گوشی در حال زنگ خوردن است ریسیور call را دریافت کند و اگر این زنگ خوردن زود به اتمام رسید کاری را انجام دهد پس پس باید یک فایل به نام IncommingCallReceiver.java ایجاد کرده کد زیر را در آن قرار دهید.

در ابتدا ما دو متغیر از نوع boolean دارم اولی ring و دومی callReceived اولی برای این است که اگر گوشی زنگ خورد مقدار آن true می شود و TelephonyManager.EXTRA_STATE_RINGING به معنی این است که گوشی در حال زنگ خوردن است پس ring برابر با true می شود و اگر TelephonyManager.EXTRA_STATE_OFFHOOK دریافت شد callReceived برابر true می شود و زمانی که گوشی idle (بیکار) بود TelephonyManager.EXTRA_STATE_IDLE اجرا می شود و زمانی که گوشی زنگ خورد ولی تماس دریافت نشد یعنی ring برابر با true و callReceived برابر با false بودش پیام که حاوی شماره شخصی که به ما زنگ زده است به ما نمایش داده می شود.  callerPhoneNumber شماره شخص زنگ زده به ما در این این متغیر ذخیره می شود.
 
و حالا زمان آن است که receiver خود را در AndroidManifest.xml تعریف کنیم برای اینکار باید از کد زیر استفاده کنیم.

 
این آموزش هم به پایان رسید.
 
موفق و موید باشید.

مطالعه بیشتر