آموزش Animation برای هر نوع view در برنامه نویسی اندروید

سلام دوستان در این سری از آموزش برنامه نویسی اندروید به آموزش Animation برای هر نوع view در برنامه نویسی اندروید می پردازیم قبلتر انیمیشن را آموزش داده بودیم ولی استفاده از آن کمی سخت بود ولی امروز کتاب خانه ای رو به شما معرفی می کنیم تا بدون سختی و تنها با چند خط کد برای هر نوع Object یک انیمیشن سفارشی ایجاد کنید در ادامه با ما همراه باشید.
ابتدا باید در Build.gradle از نوع moudle در قسمت dependencies خط های زیر اضافه کنید.

سپس پروژه خود را sync کنید (علت خطاهای گریدل را قبلا بررسی کردیم)
بعد از sync شدن به طور مثال یک دکمه در Layout خود ایجاد کنید و آیدی آن را برابر btnxd قرار دهید همانند زیر

اندازه آن را خودتان درست کنید.
حالا باید انیمیشن را بروی دکمه خود اعمال کنیم.

Tada نوع انیمیشن است و در ادامه تمامی آنها را برای شما قرار میدهیم.
duration زمان که انیمیشن اجرا میشه مثلا الان برای یک ثانیه اجرا میشه.
repeat : تعداد تکرار رو تعیین می کند.
playOn : انیمیشن روی object اجرا می شود.
انواع انیمیشن های مختلف
 

Attension

FlashPulseRubberBandShakeSwingWobbleBounceTadaStandUpWave

Special

HingeRollInRollOut,Landing,TakingOff,DropOut

Bounce

BounceInBounceInDownBounceInLeftBounceInRightBounceInUp

Fade

FadeInFadeInUpFadeInDownFadeInLeftFadeInRight
FadeOutFadeOutDownFadeOutLeftFadeOutRightFadeOutUp

Flip

FlipInXFlipOutXFlipOutY

Rotate

RotateInRotateInDownLeftRotateInDownRightRotateInUpLeftRotateInUpRight
RotateOutRotateOutDownLeftRotateOutDownRightRotateOutUpLeftRotateOutUpRight

Slide

SlideInLeftSlideInRightSlideInUpSlideInDown
SlideOutLeftSlideOutRightSlideOutUpSlideOutDown

Zoom

ZoomInZoomInDownZoomInLeftZoomInRightZoomInUp
ZoomOutZoomOutDownZoomOutLeftZoomOutRightZoomOutUp
 
 
این آموزش هم به پایان رسید.
 
موفق باشید.
 

مطالعه بیشتر