دستور if در سی شارپ

دستور if در سی شارپ

این دستور در بسیاری از زبان های برنامه نویسی هست و بسیار پر کاربرد و کارآمد هست.

ما به if میگوییم که اگر شرطی که ما میخواهیم برقرار شد کاری را انجام دهد.

در داخل پرانتز شرطمان را میگوییم.

اگر شرط داخل پرانتز True یعنی درست درآمد کدی که در زیر if مینویسیم اجرا میشود. و اگر false یعنی نادرست بشود کدمان اجرا نخواهد شد.

بهتر است ابتدا با انواع عملگر های رابطه ای آشنا شوید.

  • مساوی , نا مساوی , بزرگ تر , بزرگ تر مساوی , کوچک تر , کوچک تر مساوی, و , یا .

در بعضی شرط هایی که میخواهیم براقرار کنیم این  عملگر ها نیاز هستند.

 
Image result for ‫عملگر هی رابطه ای ا در سی شارپ‬‎

مثال :

اگر دسوراتمان بیش تر از یک خط بود if فقط اولین خط را جزو خود میدونست و بقیه دستورات به شرطی که نوشتیم ربطی ندارند. اگر بخواهیم یک یا چند دستور بنویسم آن ها را داخل {} میگزاریم.

در کد بالا دستورات اجرا نخواهند شد زیرا   پنج بزرگ تر از 6 نیست و نتیجه if نادرست (false) میشود.

ولی در این کد دستورات اجرا میشوند چون گفتیم اگر پنج بزرگ تر از 6 یا 8 کوچک تر از 10 بود دستورات را اجرا کن.(از یا استفاده کرده ایم) نتیجه شرط قبل از || false و شرط بعد از || در true است .و یکی از آن ها true باشد کافیست تا دستورات اجرا شوند.

در کد بالا دستورات اجرا نمیشوند چون جواب سمت چپ && true و سمت راستش false شده است.

دستور else :

اگر این دستور را به تنهایی بنویسید خطا میدهد و بایستی همرا با if باشد.

اگر بخواهیم بگوییم اگر شرطمان برقرار نشد به جایش چه کاری انجام شود از else استفاده میکنیم. مانند کد بالا.

دستور else if:

این دستوز زمانی استفاده میشود که شما میخواهید چند شرط را یکجا برسی کنید.

در کد بالا اگر یکی از if هایمان درست باشد (از بالا به پایین کامپایل و چک میشود) از همه if و else های بعدیش خارج میشود.در اخر هم else را نوشتیم که اگر هیچ کدام از شرط ها برقرار نشد دستوراتی که توش نوشتیم رو اجرا کنه.

اگر شرط های زیادی داشته باشیم که باید با یک عدد یا هر چیز دیگری چک شود میتوان از دستور switch استفاده کرد.

امید وارم این آموزش مفید بوده باشه.

مطالعه بیشتر