AudioManager در اندروید

AudioManager در اندروید

با سلام در این اموزش به چگونگی کنترل صدا در اندروید میپردازیم.منظور از صدا تمام صداهای در گوشی اندروید شما است.
خب ابتدا باید یک ابجکت از AudioManager تعریف کنیم به این شکل:

 
خب ما به شکل زیر سه button قرار دادیم برای اینکه دستورات خود را در ان ها بنویسیم:

دستورات xml:

بعد از تعریف ابجکت از AudioManager میتوانیم با دستور setRingerMode صدای زنگ را تنظیم کنیم. لازم است که button های خود را کست کنیم و رویداد برای انها بنویسیم که با این کار ها قبلا اشنا
شده ایم:

خب ما در اینجا در SetRingtone سه دستور مختلف میبینیم که از اسم انها عملکردشان مشخص است.
RINGER_MODE_VIBRATE:گذاشتن در حالت لرزش یا ویبره
RINGER_MODE_SILENT:گذاشتن در حالت سکوت
RINGER_MODE_NORMAL:گذاشتن در حالت اصلی


شما میتوانید از دستورات دیگر هم بجای SetRingtone استفاده کنید که در زیر به خلاصه عملکر ان ها میپردازیم:
getMode():مشخص میکند صدا در چه حالت است.
startBluetoothSco():فعال کردن صدا بلوتوث.
stopBluetoothSco():متوقف کردن صدا بلوتوث.
isMusicActive():مشخص میکند صدایی در حال پخش است یا خیر.یک مقدار boolean را برمیگرداند.
isMicroPhoneMute():مشخص میکند میکروفون گوشی فعال است یا خیر.مانند دستور قبلی مقدار boolean برمیگرداند.
getStreamVolume(int streamType:مقدار صدای در حال پخش را برمیگرداند.
getStreamMaxVolume(int streamType:بلند ترین صدای قابل پخش را برمیگرداند.
adjustVolume(int direction, int flags):پرکاربرد ترین میزان صدا را تنظیم میکند.
امیدوارم اموزش مفید واقع شده باشد در مثال زیر یک برنامه برای تنظیم میزان صدای در حال پخش مینویسیم و از seekbar در ان استفاده شده است که قبلا به ان پرداخته ایم میتوانید از اینجا ان را بخوانید:

پایان.

مطالعه بیشتر