ارسال اس ام اس در اندروید

با سلام امروز با اموزش ارسال اس ام اس توسط جاوا خدمت شما اومدیم در این پست دو روش ساده و کاربردی رو به شما اموزش میدهیم.
در مرحله اول لازم است که اجازه دسترسی به برناممان بدهیم همانطور که در پست بررسی اینترنت گفته شد دادن دسترسی یکی از مهم ترین کار های اندروید است.
برای اینکار به فایل AndroidManifest.xml که نقش شناسنامه برنامه مارا دارد میرویم.

 
خب حالا نوبت نوشتن کد هایمان است در نوع اول ارسال اس ام اس لازم است که اجازه دسترسی را بدهیم زیرا ارسال اس ام اس بلافاصله بعد از زدن دستور انجام میشود و هیچ سوالی از کاربر نمیشود ولی در نوع دوم ارسال اس ام اس به وسیله خود کاربر است.
روش اول:

 
 
خب همانطور که میبینید دو متغیر رشته ای تعریف کردیم یکی برای شماره همراه و دیگری برای متن پیام.سپس برای انجام عملیات اصلی از ابزار SmsManeger استفاده میکنیم و لازم است که فضای نام import android.telephony.SmsManager; را تعریف کنید.در صورت تعریف نکردن با رفتن روی نام مورد نظر و زدن import اینکار انجام میشود. همچنین از دستور try{}catch(){} برای جلوگیری از کرش برنامه استفاده میکنیم و همینطور برای اینکه متوجه شویم پیامکمان ارسال شده است یا خیر.
روش دوم:

 
 
در روش دوم که به ظاهر روش اسان تری است همانطور که گفته شد ارسال اس ام اس بوسیله کاربر است.لازم است که فضای نامی import android.content.Intent; را تعریف کنیم یا همانطور که گفته شد import کنیم. به وسیله iintent کاربر به صفحه ارسال پیام منتقل میشود و لازم است که ارسال اس ام اس توسط خود کاربر زده شود.
دستور PutExtra در جاوا دستوری است که هنگامی که میخواهیم یک مقدار را از یک اکتیویتی به اکتیویتی دیگر انتقال دهیم استفاده میکنیم.در این مثال میخواهیم متن اس ام اس را به اکتیویتی ارسال اس ام اس(که همان برنامه ارسال پیامک در گوشی همراه است)انتقال دهیم.

مطالعه بیشتر