متغیر چیست ؟

سلام در این مقاله به بررسی متغیر چیست ؟ می پردازیم (Variable چیست) در این آموزش , زبان برنامه نویسی خاصی را در نظر نداریم بلکه به تعریف کلی متغیر در برنامه نویسی می پردازیم در ادامه با ما همراه باشید تا مفهوم متغیر را در دنیای برنامه نویسی یاد گیرید.

متغیر چیست ؟ – Variable چیست ؟

در برنامه نویسی ( مهم نیست چه زبانی مد نظر باشد در تمامی زبان های برنامه نوسی متغیر ها یک کار را انجام می دهند آن هم نگه داری از داده ها به صورت ایستا (static) است و می توانند پویا نیز باشند یعنی در ram هستند و هر بار خاموش شدن کامپیوتر نیز از بین خواهند رفت. ) متغیر یک value یا مقدار است که می تواند تغییر کند بسته به شرط (condition) یا اطلاعاتی که برنامه فرستاده می شود معمولا برنامه شامل دستوراتی است که به برنامه می گویند چه کاری انجام دهد و داده توسط برنامه زمانی که اجرا می شود مورد استفاده قرار می گیرد. متغیر ها باید یک نوعی (Data Type) تعریف شوند به طور مثال نمره دانشجویان یا عدد صحیح (مثلا 19) یا ممیز شناور یا اعشاری هستند (مثلا 19.75) همانطور که ملاحظه کردید هر کدام از نمره ها یک نوع خاصی بودند در برنامه نویسی هم به همین شکل است به طور مثال برای نگهداری از عدد صحیح از int یا Integer در بیشتر زبان ها و برای نگهداری اعداد اعشاری از float یا double استفاده می شود در بالا برخی از نوع یا Data Type را توضیح دادیم نوع های دیگری نیز وجود دارند مانند String برای نگهداری از رشته یا متن char برای نکهداری از کاراکتر مثلا حرف A و…
به طول کلی هر متغیر که بخواهد در تعریف شود پس از دو بخش خواهد بود.

  • نام متغیر – Variable Name
  • نوع متغیر – Data Type

داده شامل دو نوع می شود که عباراتد از :

  • constants یا مقادیر ثابت که هیچ وقت تغییر نخواهند کرد. به طور مثال عدد 3.14 یک ثابت است پس در برنامه نویسی هم بهتر است آن را از نوع ثابت گرفته شود تا در طول کار با برنامه تغییر نکند.
  • متغیر های ساده که مقدار آنها قابل تغییر است. به طور مثال بخواهیم معدل دانشجویان را محاسبه کنیم.

مقاله به زبان انگلیسی برای دوستانی که علاقه دارند اصل آن را مطالع کنند.

What is Variable ?

In programming, a variable is a value that can change, depending on conditions or on information passed to the program. Typically, a program consists of instruction s that tell the computer what to do and data that the program uses when it is running. The data consists of constants or fixed values that never change and variable values (which are usually initialized to “0” or some default value because the actual values will be supplied by a program’s user). Usually, both constants and variables are defined as certain data type s. Each data type prescribes and limits the form of the data. Examples of data types include: an integer expressed as a decimal number, or a string of text characters, usually limited in length. In object-oriented programming , each object contains the data variables of the class it is an instance of. The object’s method s are designed to handle the actual values that are supplied to the object when the object is being used.

 
این مقاله هم به پایان رسید.
موفق و موید باشید.

مطالعه بیشتر