آموزش متود matches در جاوا

سلام دوستان امیدوارم حالتان خوب باشد در این سری از آموزش برنامه نویسی جاوا به آموزش متود matches در جاوا خواهیم پرداخت از متود matches برای Checking استفاده می شود متود matches  بررسی می کند که آیا رشته مطابق با یک رشته دیگر یا regex مطابق دارد یا خیر در ادامه با ما همراه باشید تا نحوه استفاده از متود matches را بیاموزید با ما همراه باشید.
 
ابتدا Syntax مربوط به متود matches را بررسی می کنیم.

از کد بالا می توان متوجه شد که این متود یک ورودی دارد و خروجی آن نیز از نوع boolean است.
به یک مثال ساده اما کاربردی در ادامه می پردازیم.

همانطور که گفتیم ورودی متود matches باید به صورت regex باشد در مثال اول از regex (.*) استفاده شده است کار این regex این است که اگر حتی کارکتری از مقدار بین آن در متن وجود داشته باشد مقدار true برخواهد گشت و لازم نیست کل کارکتر را مورد بررسی قرار دهیم.
و زمانی که دوبار از این یعنی یکبار در ابتدای کد و بار دیگر در انتهای کد از آن استفاده می شود به این معنی است که حتی اگر قبل از آن و بعد از آن نیز کارکتری بود بررسی شود.
در مثال های بعدی نیز از regex استفاده نشده است و فقط یک string به ورودی فرستاده شده است. و در مثال آخر نیز دوباره از regex (.*) استفاده شده است که توضیح داده شده چه عملی را انجام میدهد.
خروجی کد بالا همانند زیر خواهد بود.

همانطور که میبنید نتیجه متود اولی برابر با true بوده پس regex با موفقیت انجام شده در دومی برابر با false بوده چون فقط از یک رشته ساده استفاده شده بود و متن بالا complex بود و آخرین مثال برابر با true بوده.
 
این آموزش هم به پایان رسید.
 
موفق و پیروز باشید.

مطالعه بیشتر