آموزش ساخت ساعت دیجیتال در برنامه نویسی اندروید

سلام دوستان امیدوارم حالتان خوب و سلامت باشید در این سری از آموزش برنامه نویسی اندروید به آموزش ساخت ساعت دیجیتال در برنامه نویسی اندروید می پردازیم از ساعت دیجیتال به عنوان نمایش ساعت در برنامه خود می توانید استفاده کنید در ادامه می توانید پیش نمایشی از ساعت دیجیتال را مشاهده کنید.
 

همانطور که مشاهده می کنید می توانید آن را چندین حالت مختلف نمایش دهید.
برای اینکه از این آموزش استفاده کنید ابتدا باید کتاب خانه زیر را به پروژه خود اضافه کنید.
وارد فایل Build.Gradle از نوع Top-Level شده سپس در بخش repositories خط زیر را اضافه کنید.

وارد فایل Build.Gradle از نوع Module شده سپس در بخش dependencies خط زیر  را اضافه کنید.

پروژه را sync کنید. مثل همیشه قندشکن باید روشن باشد هنوز هم تحریمیم !
کد زیر را در layout خود قرار دهید (تمامی ویژگی ها توضیح داده خواهند شد)

dwv_show_background : این ویژگی مقدار true یا false را می پذیرد و نمایش یا عدم نمایش سایه را تنظیم  می کند.
dwv_background_color : رنگ پس زمینه متن را تعیین می کند.
dwv_background_alpha : مقدار alpha مربوط به متن را تنظیم می کند بهترین حالت 0.1 است.
dwv_foreground_color : رنگ متن ساعت دیجیتال را تنظیم می کند.
dwv_normal_text_size : اندازه متن ساعت و دقیقه را تنظیم می کند.
dwv_show_seconds :این ویژگی نمایش یا عدم نمایش ثانیه را تنظیم می کند.
dwv_seconds_text_size : اندازه متن ثانیه را تنظیم می کند.
dwv_show_hours : نمایش یا عدم نمایش ساعت را تنظیم می کند.
dwv_show_two_digits : در صورت true بودن همیشه ساعت و دقیقه نمایش داده می شود.
dwv_hours : تنظیم ساعت به صورت دستی.
dwv_minutes : تنظیم دقیقه به صورت دستی
dwv_seconds : تنظیم ثانیه به صورت دستی.
 
برای اینکه آن را find کنید می توانید مثل زیر عمل کنید.
 

سپس می توانید به متودهای آن دسترسی پیدا کنید متودهای آن شامل

  • getHours
  • getMinutes
  • getSeconds

 
موفق باشید.
 
 

مطالعه بیشتر