آموزش ساخت راهنمای برنامه در برنامه نویسی اندروید

سلام دوستان در این سری از آموزش برنامه نویسی اندروید به آموزش ساخت راهنمای برنامه در برنامه نویسی اندروید می پردازیم قبلتر آموزشی همانند این آموزش قرار داده بودیم از این آموزش می توانید برای ساخت بخش آموزشی اپلیکیشن خود استفاده کنید یعنی نحوه استفاده از اپلیکیشن و  کارکرد اپلیکیشن خود را در چند ثانیه به کاربر نمایش دهید در ادامه می توانید پیش نمایشی از آن را مشاهده کنید با ما همراه باشید.

بسیار متریال دیزاین است ? اینطور که bintray نوشته است api استفاده از این کتاب خانه برابر با 11 است البته شما minsdk را برابر با 20 قرار دهید.
برای استفاده از این کتاب خانه مثل همیشه عمل می کنیم .
وارد فایل Build.gradle از نوع Top Level شده و سپس در بخش repositories خط زیر را قرار دهید.

سپس وارد فایل Build.gradle شده و در بخش dependencies خط زیر را اضافه کنید.

سپس پروژه را sync کنید.
برای اینکه از آن استفاده کنید.

introAnimationDuration : مقدار زمانی انیمیشن را تنظیم می کند.
enableRevealAnimation : فعال یا غیر فعال کردن انیمیشن.
performClick : فعال یا غیر فعال کردن action کلیک.
fadeinTextDuration : مقدار زمانی انیمیشن متن را تعیین می کند.
headingTvColor : رنگ عنوان را تنظیم می کند.
headingTvSize : اندازه متن عنوان را تنظیم می کند.
headingTvText : متن عنوان را تنظیم می کند.
subHeadingTvColor : رنگ زیر عنوان را تنظیم می کند.
subHeadingTvSize : اندازه زیر عنوان را تنظیم می کند.
maskColor : رنگی در پشت افتاده می شود را تنظیم می کند.
target : تنظیم بروی View که می خواهید روش focus شود باید view آن را پیدا کنید (همان FindViewByid).
lineAnimDuration : مقدار زمانی خطی انیمیشن را تنظیم می کند.
lineAndArcColor : رنگ خط را تنظیم می کند.
dismissOnTouch : یعنی زمانی که در جایی کلیک شد انیمیشن برود.
dismissOnBackPress : زمانی که دکمه بازگشت فشرده شود انیمیشن از بین می رود یا کنسل می شود.
enableDismissAfterShown : فعال سازی کنسل کردن بعد از نمایش آن.
show : در آخر نمایش آن.
شما می تونید تمامی آن را پشت سرهم نیز قرار دهید به طور اتوماتیک تنظیم  خواهد شد در صورتی که تنظیمات خاصی می خواهید انجام دهید می توانید با شرط های ساده آن کار را انجام دهید.
 
این آموزش هم به پایان رسید.
 
موفق و موید باشید.

مطالعه بیشتر