آموزش Swipe در برنامه نویسی اندروید

سلام دوستان در این سری از آموزش برنامه نویسی اندروید به آموزش Swipe در برنامه نویسی اندروید می پردازیم در ادامه می توانید پیش نمایشی از آن را مشاهده کنید از این آموزش برای ساخت Lock Screen می توانید استفاده کنید. این view یک کتاب خانه است در ادامه با ما همراه باشید.

 
مثل همیشه برای اینکه از این کتاب خانه استفاده کنید باید کتاب خانه آن را اضافه کنید.
برای اینکار وارد فایل Build.gradle از نوع module شده و در بخش dependencies خط زیر را اضافه کنید.

سپس پروژه را sync کنید علت خطاهای گریدل را قبلا بررسی کرده ایم.
برای اینکه آن را به Layout خود اضافه کنید از کد زیر استفاده کنید.

app:inner_text : متن view را تنظیم می کند.
app:inner_text_color : رنگ متن را تنظیم می کند.
app:inner_text_size : اندازه متن را تنظیم می کند.
app:inner_text_top_padding فاصله داخلی متن از بالا را تنظیم می کند.
app:inner_text_bottom_padding فاصله داخلی متن را از بالا تنظیم می کند.
app:inner_text_background : پس زمینه متن را تنظیم می کند.
app:button_image_height : طول دکمه را تنظیم می کند.
app:button_image_width : عرض دکمه را تنظیم می کند.
app:button_image_disabled : عکس دکمه در حالت غیر فعال را تنظیم می کند.
app:button_image_enabled : عکس دکمه در حالت فعال را تنظیم می کند.
app:button_left_padding : فاصله داخلی دکمه از سمت چپ را تنظیم می کند.
app:button_right_padding : فاصله داخلی دکمه از سمت راست را تنظیم می کند.
app:button_background : پسزمینه دکمه را تنظیم می کند.
app:initial_state : حالت میانی یا وسطی دکمه را تنظیم می کند.
app:has_activate_state : فعال یا غیر فعال بودن دکمه را تنظیم می کند.
و برای اینکه حالت Swipe را تشخیص دهید در اکتیویتی از کد زیر استفاده کنید.

 
 
این آموزش هم به پایان رسید.
 
موفق و موید باشید.

مطالعه بیشتر