telephony manager در اندروید

سلام در این پست میخواهیم به کمک کلاس telephony به اطلاعات سیم کارتمان دست پیدا کنیم و از این اطلاعات در برنامه هایمان استفاده کنیم.
قبل از هرچیزی مانند همیشه اجازه دسترسی باید بدهیم :

حالا باید یک نمونه بسازیم از کلاسی که میخواهیم ازش استفاده کنیم:

حالا کد های اصلیمان رو مینویسیم و به توضیح هرکدام میپردازیم در کد ها به صورت کامنت:

در اینجا از متد های telephonyManager استفاده کردیم و مقدار های مورد نیاز را در متغییر ریختیم و به کمک settext نمایش دادیم ان ها را در برناممان.
همچنین میتوانید به صورت زیر که مشخص است روشش به نوع اینترنت سیم کارت دست پیدا کنید:

getPhoneType همانطور که در مثال قبلی دیدیم یک مقدار عددی برمیگرداند که میتوانیم به کمک دستور switch به نوع اینترنتمان دسترسی داشته باشیم.
در نهایت خروجی برناممان مانند زیر میشود:
telephony
پایان.

مطالعه بیشتر