بررسی خالی بودن EditText

سلام دوستان امید وارم حالتون خوب باشه برای چک کردن خالی بودن یک edit text ما نمی تونیم از متد های مثل پایین استفاده کنیم.

کد بالا کاملا غلط است زیرا به صورت معمول ما خود ed که از نوع Edittext بود را بررسی کردیم نه محتویات داخل آن را !
کد صحیح چیست ؟
ما برای بررسی خالی بودن edittext به شما 3 راه را پیشنهاد می کنیم.
1-استفاده از ویژگی های edittext

 
2-استفاده از کتاب خانه Textutils

 
3-استفاده از یک void که مقدار true و false بر می گرداند

خب هر چند زیاد سخت نبود ولی از نظر خودم بسیار کاربردی بود و برای یک برنامه نویس تازه کار بررسی (چک کردن) این بخش شاید یکم مشکل باشه.

مطالعه بیشتر