رویداد ها (Events) در سی شارپ

رویداد ها (Events) در سی شارپ

این پست در ادامه ی پست  “ اضافه کردن کنترل ها با کد در #C ” میباشد.

بعد ازین که کنترلمان ساخته شد، برای اضافه کردن رویداد هایش میتوانین از کد زیر استفاده کنید.

برای رویداد کلیک از EventHandler استفاده میکنیم همانطور که در کد دیده میشود.

یک راه دیگر برای اضافه کردن رویداد :

راه دوم راحت تر از راه اول است و میبینید که در تابعی که برای کلیک دکمه درست شده است از

استفاده شده است. برای این که بفهمید برای بقیه ی رویداد ها چه چیزی لازم است میتواندید دستی یک رویداد ایجاد کنید مانند همیشه که از پنجره properties  و بخش Event، و ببینید که چه نوشته است و همان را کپی کنید.

من چند مورد را برای شما مینویسم.

  • MouseEnter,MouseHover,MouseLeave: EventArgs

  • MouseDown,MouseUP,MouseMove,MouseClick : MouseEventArgs

  • Paint : PaintEventArgs

  • KeyDown,KeyUP :KeyEventArgs

  • KeyPress : KeyPressEventArgs

خب فکر کنید ما آرایه ای از TextBox ها داریم.لازم نیست برای هر کدام از آن ها یک رویداد جدا نوشت. به صورت زیر عمل میکنیم :

OloginTxt (نام دلخواه) :

میشود تکس باکسی که رویداد Enter رویش اعمال شده یا اگر از رویداد کلیک استفاده میکردیم میشود تکس باکسی که رویش کلیک شده و آن تکس باکس محو میشد(نوشتیم

)

و اگر میخواهید همچین چیزی برای تکس باکس ها یا کنترل هایی که روی فرمتان دارید درست کنید (کنترل های هم نوع) می توانید همه ی آنا هارا سلکت کنید و در رویداد مثلا کلیک یه اسم دلخواه بنویسید و کد بالا رو بنویسید.

پایان این قسمت,

امیدوارم این آموزش مفید بوده باشه.

مطالعه بیشتر