مرتب سازی حبابی در سی شارپ

مرتب سازی حبابی در سی شارپ

پروژه مرتب سازی حبابی عملیات مرتب سازی اعداد را انجام میدهد.

فرض کنید می‌خواهیم n داده ( چه ورودی باشد چه در ارایه ) به صورت صعودی مرتب شوند. عنصر اول را با با عنصر دوم مقایسه کرده، و در صورتی که عنصر اول بزرگتر باشد باشد جای عنصر اول و دوم را عوض می‌کنیم. همین کار را با عناصر دوم و سوم انجام می‌دهیم و همینطور عناصر سوم و چهارم ، الی آخر. وقتی این کار تمام شد بزرگ‌ترین عنصر بین داده‌ها به آخر لیست می‌رسد . حالا یک بار دیگر از اول این کار را انجام می‌دهیم اما این بار تا عنصر (n -۱)ام ادامه می‌دهیم (عنصر nام در مرحله اول در جای خودش قرار گرفته). باز هم این کار را تا عنصر (n – ۲)ام تکرار می‌کنیم ، و بازهم … تا اینکه بالاخره داده‌ها مرتب می‌شوند.

 

مطالعه بیشتر