محیط و مساحت دایره درجاوا

گزارش
رای

لطفا علت گزارش خود را توضیح دهید.

گزارش لغو

برنامه ای ک اگر شعاع منفی دریافت کرد انرا مثبت کند و محیط و مساحت را حساب کند(با استفاده از ساختار if)

0
سی پلاس پلاس - C++ 0 پاسخ 862 بازدید 0

درباره نویسنده

ارسال نظر