باز کردن اکتیویتی جدید در کوتلین

سلام توسعه دهندگان عزیز در این سری از آموزش برنامه نویسی کوتلین (kotlin) به آموزش باز کردن اکتیویتی جدید در کوتلین می پردازیم برای باز کردن اکتیویتی جدید از Intent در برنامه نویسی کوتلین استفاده می شود در ادامه با ما همراه باشید تا نحوه استفاده از Intent ها را در زبان برنامه نویسی کوتلین (kotlin) یاد گیرید.
 
ما در این آموزش از دو اکتویتی استفاده می کنیم.
layout اولی ما که نام activity_main.xml است کدهای زیر در آن قرار دارد.

در بالا یک دکمه برای باز کردن یک اکتیویتی جدید و یک TextView برای نمایش متن قرار داده شده است.
کد اکتیویتی مربوط به layout اول هم همانند زیر خواهد بود نام این اکتیویتی برابر با MainActivity.kt است.

در بالا شاید خطا داشته باشید چون هنوز اکتیویتی دوم را نساخته اید آموزش را ادامه دهید.
یک layout به نام activity_another.xml ایجاد کرده و کدهای زیر را در آن قرار دهید.

در بالا هم فقط یک TextView قرار داده شده است.
و کد مربوط به اکتیویتی دوم یا ActivityAnother.kt هم همانند زیر خواهد بود.

در بالا فقط کدهای ساده یک اکتیویتی ساده کوتلین قرار گرفته است و چیزی اضافه نشده است.
 
در نهایت در AndroidManifest.xml اکتیویتی ها را اگر دستی ساخته همانند زیر تعریف کنید.

 
 
این آموزش هم به پایان رسید.
موفق و پیروز باشید.

مطالعه بیشتر