آموزش لود عکس از اینترنت به زبان کوتلین در اندروید

سلام دوستان امیدوارم حالتان خوب باشد در این سری از آموزش برنامه نویسی اندروید به آموزش لود عکس از اینترنت به زبان کوتلین در اندروید می پردازیم بیشتر کتاب خانه های لود عکس در ImageView برای زبان کوتلین بهینه و حتی توسعه داده نشده اند و از طرفی به راحتی نمی توان یک عکس را از اینترنت به سادگی در یک  ImageView لود کرد در ادامه با ما همراه باشید.
 
برای اینکه بتوانید از این کتاب خانه استفاده کنید الازم است آن را به پروژه خود اضافه کنید این کتاب خانه در منبع maven قرار دارد.
وارد فایل Build.gradle از نوع Top-Level شده سپس در بخش repositories خط زیر را قرار دهید.

سپس وارد فایل Build.gradle از نوع Module شده سپس در بخش dependencies خط زیر را اضافه کنید و پروژه را sync کنید.

ابتدا باید در این کتاب خانه context را initialize کنید مثل زیر

function بالا شامل پارامتر های زیر می شود

  • url لینک عکس
  • placeholder در صورت لود نشدن این عکس جایگزین می شود
  • caching فعال کردن caching
  • manipulate در این بخش شما یک callback دارید که باهاش می تونید روی فایل تغییرات انجام دهید.
  • onPlaceholder این بخش یک calback دارد که در اینجا می تونید ازش استفاده کنید.
  • onComplete این بخش زمانی قراخوانی می شود که عکس شما به صورت کامل لود شده باشد.

بخش های بالا همه optional هستند.
سپس می توانید مثل زیر از آن استفاده کنید.

یک مثال ساده برای استفاده از callback ها متود می توانید مثل زیر عمل کنید.

در callback ها می توانید متودهایی را هندل کنید.
و در آخر سرعت لود این کتاب خانه برای عکس بسیار بالاست تست کنید تا متوجه شوید !
این آموزش هم همانند آموزش های پیشین به پایان رسید.
 
موفق و پیروز باشید.

مطالعه بیشتر