ساخت صفحه لوگین و ثبت نام با استفاده از php , mysql و sqlite

سلام دوستان با یک آموزش بسیار کاربردی مثل همیشه برگشتیم. هر اپلیکیشنی نیار به یک صفحه login و ثبت نام نیاز دارد ما در این آموزش , آموزش ساخت صفحه لوگین و ثبت نام با استفاده از php , mysql و sqlite رو فرا می گیرد. در ادامه با ما همراه باشید.
ما از کتاب خانه volley برای http request استفاده می کنیم. ارتباط با دیتابیس mysql نیاز به یک REST API دارد. کار REST API گرفتن request ( درخواست ها) از کاربر , ارتباط با دیتابیس و در آخر برگرداندن یک response به کاربر است.
برای تست این آموزش شما می توانید از سرور خود یا شبیه سازهایی مانند wamp یا xampp استفاده کنید.
phpmyadmin را باز کرده و query  زیر را درآن اجرا کنید.کد زیر جدول های مورد نیاز را برای ذخیره اطلاعات کاربر برای login را نگه می دارد.

خب در ادامه کار ما نیاز به تعدادی فایل php داریم تا این ارتباطات رو برایمان برقرار کند.
فایل های php که درادامه با آنها کار داریم عبارتند از :

  • Config.php
  • DB_Connect.php
  • DB_Functions.php
  • login.php
  • register.php

فایل config.php همانند زیر می شود فایل زیر شامل یوزر و پسورد و نام دیتابیس شما می شود.

فایل DB_Connect.php همانند زیر می شود.

فایل DB_Functions.php همانند زیر می شود. شامل اطلاعاتی مانند hash کردن password کاربر و نگه داشتن یک salt برای هر پسورد و id برای هر کاربر برای انجام کارهایی مانند حذف , آپدیت و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

 
و بخش کد register.php همانند زیر می شود.

و آخرین بخش کد php که به login.php مربوط می شود.

هم اکنون زمان ایجاد پروژه اندروید می رسد یک پروژه ایجاد کرده سپس به بخش gradle رفته و کد های زیر را به آن اضافه کنید.

فایل string.xml را باز کرده و کد های زیر را به آن اضافه کنید.

سپس فایل colors.xml را باز کرده کد های زیر رو در آن قرار دهید.
 

یک کلاس به نام AppConfig.java ایجاد کرده سپس کد های زیر را در آن قرار دهید.

 
سپس یک کلاس دیگه به نام AppController.java ایجاد کرده  کدهای زیر رو در آن قرار دهید.

فایل AndroidManifest.xml را باز کرده و سپس کد زیر را در آن تغییر دهید.

ما نیاز به یک کلاس به نام SessionManager.java داریم تا وضعیت لوگین کاربر رو نگه داریم.

حالا نیاز به یک کلاس دیگر به نام SQLiteHandler.java داریم تا مقادیر را در دیتابیس وارد کنیم.

حال زمان ساخت اکیتویتی های مربوط به layout است.
و اولین اکتیویتی ما activity_login.xml همانند زیر می شود.

و بخش LoginActivity.java همانند زیر می شود.

و کد بخش activity_register.xml هم به شکل زیر

و در اخر کد RegisterActivity.java همانند زیر می شود.

و زمان ساختن اکتیویتی home می شود.

و بخش کد MainActivity.java را باز کرده و کد زیر در آن قرار دهید.

حالا زمان تست برنامه است و تمام شد در آینده تمامی بخش ها توضیح داده خواهد شد.
انشاالله که مفید بوده باشد.

مطالعه بیشتر