گرافیک در #C

گرافیک در #C قسمت 2

  •   رسم اشکال مختلف

برای رسم اشکال مختلف بهتر است با نوع داده Rectangle آشنا بشید. مثال:
 
 

 
 
 
این نوع داده 4 ورودی میپذیرد. دو ورودی اول مربوط به موقعیت x و y و دو ورودی دوم مربوط به عرض و طول است.
 

 
برای رسم یک چهار ضلعی میتوان از  DrawRectangle استفاده کرد و به صورت زیر عمل میکنیم.
مثال:
 

 
 
پس میشود بدون تعریف متغیری از نوع Rectangle هم کار کرد.چون عرض و طول را برابر گذاشتیم مسلما یک مربع ساخته میشود. برای پر کردن داخل این مربع کافیست به جای DrawRectangle از FillRectangle استفاده کرد و به جای Pen از SolidBrush استفاده کنید و اگر میخواهید مانند Pens.Red که در قسمت قبل توضیح دادیم استفاده کنید باید از Brushes استفاده کنید.  g.FillRectangle(new SolidBrush(Color.Blue), rect); این کد یک 4 ضلعی که داخلش از یک رنگ پر شده است میسازد.
 

DrawRectangle ,FillRectangle

DrawRectangle

 
DrawRectangle ,FillRectangle
 
برای رسم دایره یا بیضی از DrawEllipse استفاده میکنیم و به صورت زیر عمل میکنیم.
مثال:
 
;
 
DrawRectangle

DrawRectangle

 
میتوان با گرافیک یک متن را هم نوشت. ورودی هایی که میگیرد به ترتیب یک رشته،یک فونت که باید نام فونت و اندازه آن را مشخص کنیم،یک رنگ به وسیله SoldiBrush و یک نقطه که بداند میخواهید در کدام نقطه نوشته شما اعمال شود.
مثال:
 
میتوان با استفاده از آرایه ای از Point ها مجموعه ای از خط ها رسم کرد. مثال
 
 
 
یک خط از نقطه a تا نقطه b میکشد. ویک خط از نقطه b تا نقطه c. یک متد دیگری شبیه به DrawLines وجود دارد ولی با کمی تفاوت به نام Polygon.

  1. polygon به طور اتوماتیک یه خط هم از اولین نقطه به آخرین نقطه میکشد.
  2. پس وقتی اینکار را میکند عملا یک شکل به وجود می آید یعنی میتوان آن را یکی از اشکال موجود در نظر گرفت که خودتان میسازید برخلاف Lines که اگر بتوانید یک مربع هم رسم کنید آن یک شکل در نظر گرفته نمیشود. * از این نظر که درون polygon را میشود با یک رنگ پر کرد* پس یک Shape است.

پس وقتی دو نقطه در نظر میگیریم، Polygon  سه خط میسازد.
 

DrawRectangle

DrawRectangle

 
معمولا خط های مورب مانند تصویر بالا پیکسل پیکسل می افتند. ما میتوانیم با استفاده از کد زیر کیفیت آن را بیشتر کنیم تا بهتر نمایش داده شوند.
 
 
و این کد را باید زیر
 
بنویسید.
برای استفاده از SmoothingMode کلاس    using System.Drawing.Drawing2D را فراخوانی کنید.
 

 
پایان این قسمت, امیدوارم این آموزش مفید بوده باشه.

مطالعه بیشتر