0
  15, سپتامبر , 2018 در 12:06 ق.ظ
  0
  13, فوریه , 2018 در 1:53 ب.ظ

  لطفا علت گزارش خود را توضیح دهید.

  گزارش لغو
  این command line را از کجای نرم افزار بیارم
  0
  8, فوریه , 2018 در 8:00 ق.ظ
  0
  7, فوریه , 2018 در 2:00 ب.ظ

  لطفا علت گزارش خود را توضیح دهید.

  گزارش لغو
  ممنون از کمک هایتان
  0
  5, فوریه , 2018 در 5:21 ب.ظ

  لطفا علت گزارش خود را توضیح دهید.

  گزارش لغو
  ممنون